Lampangpoly Article


การปฐมนิเทศนักเรียนฝึกงานในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2557


รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 92.91 KBs
Upload : 2014-08-26 14:29:04

Size : 90.63 KBs
Upload : 2014-08-26 14:29:10

Size : 92.04 KBs
Upload : 2014-08-26 14:29:16

Size : 95.10 KBs
Upload : 2014-08-26 14:29:21

Size : 91.51 KBs
Upload : 2014-08-26 14:29:26

Size : 90.95 KBs
Upload : 2014-08-26 14:29:32

Size : 93.33 KBs
Upload : 2014-08-26 14:29:41

Size : 92.05 KBs
Upload : 2014-08-26 14:29:47

Size : 89.06 KBs
Upload : 2014-08-26 14:29:53

Size : 93.01 KBs
Upload : 2014-08-26 14:30:01
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


Lampangpoly
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง | lampangpoly © 2011
551 หมู่ 1 ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร. 054-821567 Fax. 054-821568