Lampangpoly หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน    TOP100

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

 
กิจกรรม

บทความ
ค้นหา 
รับสมัครนักเรียน ปวช. ปีการศึกษา 2558
ประเภทบทความ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2015-02-20 14:59:56 1208 0 Approve
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง จัดกิจกรรมร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557
ประเภทบทความ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2014-12-04 14:44:33 810 0 Approve
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
ประเภทบทความ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2014-08-28 10:48:08 1017 0 Approve
โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ประเภทบทความ :
เมื่อ : 2014-08-28 09:56:58 634 0 Approve
โครงการฝึกอบรมกีฬาหมากล้อมเบื้องต้น
ประเภทบทความ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2014-08-28 09:34:50 997 0 Approve
การประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด
ประเภทบทความ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2014-08-27 11:42:38 1011 0 Approve
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ร่วมต้านยาเสพติด 26 มิ.ย. วันต่อต้านยาเสพติด
ประเภทบทความ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2014-08-27 11:19:03 1068 0 Approve
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ To Be Nunber One ต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติฯ อาชีวศึกษาลำปาง ปีการศึกษา 2557
ประเภทบทความ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2014-08-27 10:50:27 919 0 Approve
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ประเภทบทความ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2014-08-27 10:11:27 558 0 Approve
พิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เนื่องในโอกาสคล้ายวันเสด็จสวรรคต
ประเภทบทความ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2014-08-26 14:45:16 551 0 Approve
โครงการอบรมการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน
ประเภทบทความ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2014-08-26 14:37:38 570 0 Approve
การปฐมนิเทศนักเรียนฝึกงานในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2557
ประเภทบทความ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2014-08-26 14:27:56 550 0 Approve
คณะครูและบุคลากรจากวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ศึกษาดูงานร้านกาแฟวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
ประเภทบทความ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2014-08-26 14:17:48 541 0 Approve
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556
ประเภทบทความ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2014-08-21 10:53:29 552 0 Approve
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปวช.3
ประเภทบทความ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2014-08-21 10:37:36 545 0 Approve
กีฬาภายในต้ายยาเสพติดภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง
ประเภทบทความ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2014-07-30 08:39:18 565 0 Approve
กีฬา อ.พ.ร. สัมพันธ์
ประเภทบทความ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2014-07-29 21:54:26 561 0 Approve
การทดสอบ V-net วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
ประเภทบทความ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2014-07-29 21:45:46 574 0 Approve
การฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 5 ให้แก่นักศึกษาคณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
ประเภทบทความ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2014-07-24 10:41:54 654 0 Approve
คณะกรรมการเข้าประเมินกองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
ประเภทบทความ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2014-07-24 10:22:44 544 0 Approve
กำลังแสดงหน้า 1/3
<<
1
2
3
->
>>

วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง | lampangpoly © 2011
551 หมู่ 1 ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร. 054-821567 Fax. 054-821568